Публічна угода оферти

Цей документ «Оферта Магазину Fenix» є офіційною пропозицією юр. особи ФОП Білик Андрій Вікторович, що називається надалі «Продавець», укласти договір роздрібної купівлі-продажу товару дистанційним способом на викладених нижче умовах.

1. Терміни та визначення оферти

1.1. Публічна оферта / Оферта – текст цього документа з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього, розміщений на Сайті та доступний у мережі Інтернет за адресою: https://fenix.if.ua

1.2. Договір – договір роздрібної купівлі-продажу Товарів, що разом з усіма належать до нього Обов'язковими документами, який укладається та виконується Сторонами у порядку, передбаченому цією Офертою

1.3. Товар – товар, представлений для продажу на Сайті.

1.4 Інтернет-магазин – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.

1.5 Замовлення – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

2. Предмет Договору з оферти

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю Товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, на підставі розміщених Замовлень, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Товар на умовах цієї Оферти.

2.2. Найменування, ціна, кількість Товару та інші необхідні умови Договору визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні Замовлення.

2.3. Обов'язковою умовою укладання Договору є беззастережне прийняття та дотримання Покупцем, які застосовуються до відносин Сторін за Договором вимог та положень, визначених такими документами («Обов'язкові документи»):

2.3.1. Політика конфіденційності, розміщена та/або доступна в Інтернеті за адресою https://fenix.if.ua/refund_returns/, та містить правила надання та використання персональної інформації Покупця.

2.3.2. У разі оформлення Замовлення через Особистий кабінет або форму на Сайті Покупцем, зареєстрованим на Сайті, до відносин Сторін також застосовується Угода користувача, розміщена та/або доступна в мережі Інтернет за адресою https://fenix.if.ua/refund_returns/.

2.4. Зазначені у п.2.3. цієї Оферти обов'язкові для Сторін документи становлять невід'ємну частину укладеного відповідно до Оферти Договору.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

3.2 Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

3.3 За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

3.4 За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

4. Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1 Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку в гривнях.

5.2 При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Пластиковою карткою

5.3 У будь-який момент Покупець може вимагати повернення перерахованих коштів, за винятком передоплати замовних позицій товару

на розрахунковий рахунок компанії

5.4 На вимогу покупця менеджер зобов'язаний надати рахунок на оплату Покупцеві

Готівкою у пункті вивезення

6.Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й провадиться видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

7. Права та обов'язки сторін:

7.1 Продавець має право:

7.1.1 В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2 Покупець зобов'язаний:

7.2.1 Своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3 Покупець має право:

7.3.1 Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

7.3.2. Оформити електронний договір;

7.3.3 Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1 Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

8.2.2 За незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

8.2.3 За зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

8.2.4 За затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.2.5 За протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

8.2.6 За передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4 У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

9.Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті.

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

11. Строк дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Русский