Політика персональних даних

Цей документ «Угода користувача» є пропозицією ФОП Білик А.В. (далі - "Адміністрація"), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення Угоди користувача

1.1 У цьому документі та відносинах Сторін, що випливають або пов'язані з ним, застосовуються наступні терміни та визначення:
а) Платформа - Програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації;
б) Користувач - дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та на користь представленої ним юридичної особи;
в) Сайт Адміністрації/ Сайт - Інтернет-сайти, розміщені в домені fenix.if.ua та його піддоменах;
г) Сервіс - комплекс послуг та ліцензія, що надаються Користувачеві з використанням Платформи;
д) Угода — ця угода з усіма доповненнями та змінами.

1.2 Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 3 (Три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

2. Зобов'язання Користувача

2.1 Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій)

2.3 При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове і можливе тільки після попереднього погодження з Адміністрацією Сайту.

2.4 Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.5 Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на Сайті.

2.6 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами , доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7 Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

3. Інші умови

3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

4. Згода на обробку та захист персональних даних

Оформляючи замовлення Користувач , погоджується на обробку та використання своїх персональних даних (зокрема, на використання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, видалення та інші дії, які може здійснювати Адміністрація Сайту з персональними даними у письмовій формі) (паперової), електронної або іншої форми), включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, паспортні дані, особисте зображення (фото та відео), контактні дані (адреси, телефон), а також інша інформація , що реалізуються Адміністрацією Сайту або третіми особами через цей веб-сайт, а також з метою захисту прав споживачів та з метою ведення Адміністрацією Сайту господарської діяльності, ведення статистики, з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами під час здійснення господарської діяльності, для дотримання внутрішніх правил та процедур у процесі діяльності Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Русский